Watch Faiq Khan

Faiq Khan

Faiq Khan is a Pakistani drama actor


Birthday: July 14, 1981 In Karachi, Pakistan

Social Media: | |

Age: 42


Faiq Khan was born on 14 July 1981 in Karachi, Pakistan and is 42 years old. You will find Faiq Khan biography, age, Dramas, Affairs, Net Worth, Life Style & more on this Page

Faiq Khan DRAMA LIST